Polityka Prywatności

Polityka prywatności określa, w jaki sposób dbamy o Twoje dane, dane osobowe i Twoje prawa.
1. Operatorem serwisu a jednocześnie administratorem Twoich danych osobowych jest firma „Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Włodarczyk Radca Prawny” zarejestrowaną pod adresem Ul. Franciszkańska 104/112 lok. 219, 91-845 Łódź , wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: 726 267 92 03, (zwaną dalej „wlodarczyk-chrobak.pl”).
2. Dane osobowe klientów „wlodarczyk-chrobak.pl” będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz.922) oraz z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.), a także z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzanie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L. Nr 119, str. 1) – zwane dalej RODO (stosowane wraz z nowymi przepisami krajowymi od 25.05.2018 r.).
3. Użytkownikiem „wlodarczyk-chrobak.pl” jest każda osoba, klient, która zdecydowała się na odwiedzenie serwisu  „wlodarczyk-chrobak.pl”.
4. Serwis „wlodarczyk-chrobak.pl” przetwarza dane osobowe podane przez użytkowników dobrowolnie w formularzu kontaktowym. Podstawowy zakres danych to: imię i nazwisko oraz adres email.
4. Celem przetwarzania i wykorzystania danych przez „wlodarczyk-chrobak.pl” jest:
– bezpośredni kontakt handlowy – jeśli użytkownik o niego poprosi;
– przesyłanie informacji marketingowych mailem – jeśli użytkownik wyraża zgodę na taką formę kontaktu;
– ukrywanie nadużyć i zapobieganie im;
– tworzenie zestawień i statystyk;
Przetwarzanie twoich danych osobowych w celach podanych powyżej następuje na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) oraz lit. f) RODO.
5. Serwis ma prawo do przekazywania danych swoich użytkowników w następujących sytuacjach:
– partnerom „wlodarczyk-chrobak.pl”, z którymi „wlodarczyk-chrobak.pl” realizuje analizy statystyczne;
– organom publicznym, które na mocy prawa mogą żądać od „wlodarczyk-chrobak.pl” wydania danych osobowych Użytkownika;
6. Dane osobowe użytkowników nie będą przekazywane poza obszar EOG. Jedynie w przypadku, gdy przekazanie danych osobowych użytkownika jest konieczne.
7. Serwis „wlodarczyk-chrobak.pl” stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, które zapewniają ochronę przetwarzanych danych oraz sprawuje stałą kontrolę nad procesami przetwarzania danych w celu ich ochrony. Przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.
8. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa użytkownik posiada prawo do:
a) dostępu do danych osobowych dotyczących Użytkownika;
b) sprostowania;
c) usunięcia;
d) ograniczenia przetwarzania;
e) przenoszenia danych;
f) wniesienia sprzeciwu;
g) oraz prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie, jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez Użytkownika.
9. Użytkownikowi przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – PUODO z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, gdy uzna, iż przetwarzanie przez „wlodarczyk-chrobak.pl” danych osobowych narusza przepis o ochronie danych osobowych.
Ciasteczka „Cookies”
1. Ciasteczka (ang. cookies) to zbiór niewielkich informacji wysyłanych i zapisywanych na urządzeniu użytkownika. Używane są w celu dostosowania strony, panelu, do preferencji użytkownika, gromadzenia danych statystycznych, utrzymywania sesji po zalogowaniu do panelu. Zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
2. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
a) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
b) utrzymanie sesji użytkownika Serwisu;
c) zachowania informacji o poleceniach usług na potrzeby programu poleceń;
d) określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
3. Wykorzystujemy dwa rodzaje plików cookies:
– sesyjne (tymczasowe) – utrzymujące sesje użytkownika;
– stałe – utrzymywane przez określony czas, który określony jest w pliku cookies.
4. Przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies na urządzeniu użytkownika. Użytkownik może zmienić domyślne ustawienia przeglądarki, aby nie akceptowała ciasteczek lub informowała indywidualnie czy takie ciasteczko zaakceptować. Informacje jak tego dokonać dostępne są w opcji pomocy przeglądarki w sekcji ciasteczka „cookies”. Użytkownik w każdej chwili może ręcznie usunąć pliki cookies w swojej przeglądarce.
5. Poziom zabezpieczeń i niestandardowych ustawień plików cookies może znacząco wpłynąć na działanie strony „wlodarczyk-chrobak.pl”. Aby prawidłowo korzystać ze strony i usług „wlodarczyk-chrobak.pl” wymagana jest akceptacja plików cookies.
6. Dane gromadzone przy użyciu plików „cookies” nie są ujawniane osobom trzecim, za wyjątkiem upoważnionych przepisami prawa organów władzy publicznej.
7. Na naszych serwerach przechowujemy także inne dane niż te, które pozyskujemy z wykorzystaniem plików „cookies”. Te dane to przede wszystkim adresy IP, czas nadejścia zapytania do naszego serwera, informacje o typie i wersji systemu operacyjnego oraz przeglądarki. Ponadto, jeśli użytkownik zostaje przekierowany na stronę internetową naszego serwisu z innej strony internetowej, to zbieramy informację o adresie URL, z którego nastąpiło przekierowanie.
Bezpieczeństwo danych i logowanie.
Posiadamy bardzo restrykcyjną politykę bezpieczeństwa, dlatego analizowany jest ruch wychodzący i przychodzący pod kątem zagrożeń płynących z sieci. Wszelkie logowania są zabezpieczone poprzez szyfrowane połączenia SSL i autoryzowany certyfikat. Jakiekolwiek dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: „kancelaria@wlodarczyk-chrobak.pl ” Data ostatniej modyfikacji: 12.12.2019