Radca Prawny Małgorzata Włodarczyk

W latach 2010-2015 odbywała studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W lipcu 2015 r. obroniła pracę magisterską przygotowaną pod kierunkiem dr Krzysztofa Kurosza w Katedrze Prawa Cywilnego pt. „Plagiat dzieł naukowych” na ocenę bardzo dobrą.

Po ukończeniu studiów na Uniwersytecie Łódzkim, w latach 2016-2018 r. odbyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi.

Po ukończeniu aplikacji, w marcu 2019 r. złożyła i zdała egzamin zawodowy.

Wieloletnie doświadczenie zdobywała już od czasów studiów prawniczych na Uniwersytecie Łódzkim, podczas współpracy z licznymi kancelariami radcowskimi i adwokackimi.

Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie cywilnym, prawie rodzinnym i opiekuńczym, prawie pracy, prawie gospodarczym, a także prawie administracyjnym.

Ma doświadczenie w obsłudze klientów indywidualnych jak i podmiotów gospodarczych.

W pracy cechuje ją sumienność, zaangażowanie, indywidualne podejście do sprawy, a nadrzędny cel podejmowanych działań stanowią interesy klienta.

Kancelaria powstała w listopadzie 2019 r.