Kancelaria świadczy profesjonalną pomoc prawną, obejmującą zarówno reprezentację przed sądami jak i doradztwo prawne.

Obszar naszej działalności obejmuje województwo łódzkie,
jednak Kancelaria prowadzi również sprawy na terenie innych województw.

Oferujemy pomoc prawną w zakresie:

Prawo Cywilne

Sprawy o zapłatę, odszkodowania, ochrona dóbr osobistych, własność, współwłasność, prawo rzeczowe, zasiedzenie, służebności, umowy cywilne, postępowanie przed sądami cywilnymi

Prawo Pracy

Sprawy o wypłatę wynagrodzenia, ustalenie istnienia stosunku pracy, sprostowanie świadectwa pracy, przywrócenie do pracy, odszkodowanie za nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę, odszkodowanie za niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę, postępowanie przed sądami pracy

Prawo Rodzinne i Opiekuńcze

Separacja, rozwód, władza rodzicielska, opieka i kuratela, alimenty, podział majątku, ustalenie kontaktów z dzieckiem, postępowanie przed sądami rodzinnymi

Prawo Handlowe i Gospodarcze

Obsługa spółek prawa handlowego oraz innych podmiotów gospodarczych, przedsiębiorcy indywidualni, umowy gospodarcze, postępowanie przed sądami gospodarczymi

Prawo Administracyjne

Odwołania od decyzji, akty prawa miejscowego, prawo budowlane, postępowanie przed sądami administracyjnymi

Prawo Spadkowe

Zachowek, przyjęcie albo odrzucenie spadku, stwierdzenie nabycia spadku, wydziedziczenie, uznanie spadkobiercy za niegodnego, ustalenie nieważności testamentu, dział spadku, zrzeczenie się dziedziczenia

Zapraszamy do współpracy

Zapewniamy wszechstronne wsparcie w zakresie wielu dziedzin prawa.